ทำไมไม่เห็นงานของตัวเอง?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

หากคุณมองไม่เห็นงานของตัวเอง อาจจะเป็นไปได้ในกรณีต่อไปนี้
1. คุณกดซ่อนงานเอาไว้