มีปัญหากับอีกฝ่ายในการทำงาน

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ท่านสามารถติดต่อให้เราช่วยเหลือได้ที่

E-mail : hello@fastwork.co
Facebook Messenger : Inbox

สิ่งที่ต้องแจ้ง
1. ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. รหัสออเดอร์
3. อีเมลที่ใช้งาน
4.หลักฐานอื่นๆ

รหัสออเดอร์สามารถหาได้ที่ มุมขวาบนของห้องแชท
รหัสออเดอร์งาน.jpg 48.68 KB