เอกสารสำคัญต่างๆ กับการจ้างงานในรูปแบบบริษัท

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

เอกสารสำคัญต่างๆ กับการจ้างงานในรูปแบบบริษัท

 • ใบเสนอราคา และใบสำคัญรับเงิน
  ลูกค้า/ ผู้ว่าจ้างสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาได้ โดยการเข้าสู่หน้าแชทระหว่างลูกค้ากับฟรีแลนซ์บนระบบ Fastwork.co 
 1. กรณีใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ เอกสารจะแสดงอยู่ในบริเวณด้านล่างขวาของหน้าแชท

 • กรณีใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน  สามารถเข้าถึงเอกสารได้โดยการกดที่ปุ่มมุมขวาบนของหน้าจอ
         
 • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
  โปรดทราบว่า Fastwork.co ไม่สามารถออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนามบริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด เนื่องจาก Fastwork.co ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการถือเงินค่าจ้าง (เงินล่วงหน้า) ไว้ชั่วคราวระหว่างลูกค้า/ ผู้ว่าจ้าง กับฟรีแลนซ์  ซึ่งเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวนั้นไม่ใช่รายได้ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถออกเอกสารยืนยันการรับชำระเงินให้ได้เพียง “ใบสำคัญรับเงิน” เท่านั้น

 • ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ลูกค้า/ ผู้ว่าจ้างในนามบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนามของฟรีแลนซ์ที่รับจ้างทำงานนั้นๆ และส่งมอบใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับฟรีแลนซ์หลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน (รับมอบงานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งลูกค้า/ ผู้ว่าจ้าง จะต้องติดต่อขอสำเนาบัตรประชาชนของฟรีแลนซ์ เพื่อนำมาประกอบการออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยตรง (เนื่องจากเงินค่าจ้างถือเป็นรายได้ของฟรีแลนซ์ ดังนั้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายจึงต้องกระทำในนามของฟรีแลนซ์ที่รับจ้างทำงานนั่นเอง)


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่

อีเมล: hello@fastwork.co

Facebook Messenger: Inbox

จันทร์-ศุกร์ 9.30-22.00 และ 10.00-19.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

โทร: 02-114-7008 

จันทร์-ศุกร์ 9.30-11.30 และ 13.00 - 16.00น. เว้นวัน เสาร์ - อาทิตย์, และวันหยุดนักขัตฤกษ์