เงื่อนไขการใช้งานของฟาสต์เวิร์ค

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์  Fastwork.co

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ Fastwork ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบน fastwork.co (“เว็บไซต์”) ที่คุณต้องปฏิบัติตาม

การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัวบริษัท Fastwork มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน

คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Customer Support ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา


ศัพท์สำคัญ

งาน คือ สิ่งของและบริการต่างๆที่สั่งทำ หรือว่าจ้างผ่าน Fastwork

ฟรีแลนซ์ คือ ผู้ใช้งานที่ประกาศและส่งมอบงานบน Fastwork ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ Fastwork

ผู้ว่าจ้าง คือ ผู้ว่าจ้างงานบน Fastwork ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ Fastwork

ผู้ใช้ คือ บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซท์ของ Fastwork และใช้บริการของ Fastwork ซึ่งรวมถึงฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้างด้วย

หน้ารายละเอียดงาน คือ หน้าที่ฟรีแลนซ์สามารถอธิบายถึงรายละเอียดงานที่ตนเองจะส่งมอบ ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจ้างจากฟรีแลนซ์ดังกล่าวได้

ออเดอร์ คือ สัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์หลังจากผู้ว่าจ้างตัดสินใจชำระเงินจ้างฟรีแลนซ์จากหน้ารายละเอียดงาน

หน้างาน คือ หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์สำหรับงานที่ผู้ว่าจ้างจ้างฟรีแลนซ์ไป

รายได้ คือ จำนวนเงินที่ฟรีแลนซ์ได้รับหลังจากส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยข้อตกลงทั่วไป
- ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถซื้อขายผ่าน Fastwork ได้
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกกับ Fastwork
- ผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินแก่ Fastwork ก่อนเพื่อที่จะสร้างออเดอร์ขึ้นมา
- ผู้ว่าจ้างสามารถชำระเงินเพื่อสร้างออเดอร์ได้โดยการกดปุ่ม เลือกชำระเงิน ในหน้ารายละเอียดงานของฟรีแลนซ์
- สามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่ หมวดการซื้อ
- ฟรีแลนซ์ต้องส่งมอบงานให้สมบูรณ์ตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมาย ฟรีแลนซ์ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ ยกเว้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น ซึ่งการยกเลิกออเดอร์โดยฟรีแลนซ์ จะส่งผลต่อสถานะและผลรีวิวของฟรีแลนซ์ด้วย
- ผู้ใช้ไม่สามารถชำระเงิน หรือรับเงินออเดอร์ผ่านวิธีอื่นนอกเหนือจากการสั่งซื้อผ่าน Fastwork เท่านั้น
- ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เป็นเจ้าของงานที่ฟรีแลนซ์ส่งมอบทั้งหมด ยกเว้นกรณีฟรีแลนซ์ได้ระบุรายละเอียดของสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลงานบนหน้ารายละเอียดงาน
- Fastwork มีสิทธิ์ที่จะนำผลงานต่างๆที่ส่งมอบบน Fastwork ไปใช้สำหรับการโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการตลาดต่างๆ ของ Fastwork
- เราให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วยฟรีแลนซ์

ข้อตกลงทั่วไป
- ทุกออเดอร์ที่คุณส่งมอบโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 83% ของจำนวนเงินซื้อขาย โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ
- Fastwork จะส่งมอบรายได้ให้คุณเมื่อออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น คุณสามารถดูนิยามของคำว่าออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้นได้ที่หมวด ออเดอร์
- หากออเดอร์ถูกยกเลิก จำนวนเงินสำหรับออเดอร์นี้จะถูกส่งมอบกลับคืนสู่ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ตามจำนวนที่ตกลงเอาไว้บน Fastwork
- รายได้ของฟรีแลนซ์จะได้รับการโอนอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้
- รีวิวของฟรีแลนซ์จะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้ว่าจ้างได้ประเมินกับฟรีแลนซ์หลังจากฟรีแลนซ์ได้ส่งมอบงานตามออเดอร์ รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของฟรีแลนซ์ในอนาคต

งาน
- ฟรีแลนซ์สามารถประกาศงานของตนเองบน Fastwork ได้เป็นจำนวน 3 งานโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ
- งานต่างๆที่แสดงอยู่บน Fastwork ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้
- งานที่ฟรีแลนซ์ประกาศสามารถถูกลบโดย Fastwork ได้ หากงานดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่นงานบริการที่ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นงานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก หรือที่ Fastwork เห็นว่าไม่เหมาะสมงานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆงานบริการที่เป็นสแปม หรือที่ Fastwork เห็นว่าไม่เหมาะสมงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สามขายงานที่ไม่ใช่ของตนเองงานอื่นๆ ที่ Fastwork เห็นว่าไม่เหมาะสม
- บัญชีของฟรีแลนซ์อาจมีสิทธิ์ถูกระงับการใช้งาน หากงานบริการของฟรีแลนซ์ถูกลบทิ้งด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น
- งานที่ถูกลบออกไปด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้
- งานหรือฟรีแลนซ์ที่ได้รับรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของ Fastwork ได้
- URLs ที่ถูกระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงานที่พาผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก Fastwork อาจะถือว่าเป็นการใช้งานระบบ Fastwork อย่างไม่เหมาะสม และต้องผ่านการอนุมัติจาก Fastwork ก่อนเท่านั้น
- งานทุกงานจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบ โดย Fastwork จะมีช่องทางให้ฟรีแลนซ์สามารถอัพโหลดรูปประกอบงานได้เป็นจำนวน 2 รูป
- งานสามารถมีวิดีโอที่ผ่านการอนุมัติแล้วสำหรับการเป็นวีดีโอประกอบได้
- ฟรีแลนซ์ไม่สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดงานที่ส่งผลกระทบแก่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของ Fastwork ได้

การถอนรายได้
- ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการถอนรายได้ได้
- ผู้ใช้สามารถถอนรายได้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้เท่านั้น
ระบบจะทำการโอนเงินคงเหลือของท่านทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
- ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการถอนรายได้ได้ และไม่สามารถขอถอนเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้
- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดในการถอนรายได้ผู้ว่าจ้าง

ข้อตกลงทั่วไป
- คุณไม่สามารถชำระเงินให้ฟรีแลนซ์ผ่านช่องทางอื่นนอกจากช่องทางที่ Fastwork ได้กำหนดให้บน Fastwork.co
- Fastwork ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานที่ฟรีแลนซ์ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างสำหรับการทำสื่อโฆษณาหรือการตลาดต่างๆของ Fastwork

การซื้อ
- ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้แก่ Fastwork สำหรับสร้างออเดอร์ของงาน โดยการกดปุ่มสั่งซื้อบนหน้ารายละเอียดงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
- ผู้ว่าจ้างสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือการโอนเงิน
- ทุกออเดอร์จะมีค่าดำเนินการ และบริหารระบบต่างๆ ในจำนวน 17% ของมูลค่าของงาน
- ผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระเงินสำหรับงานบน Fastwork ผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ Fastwork กำหนดให้เท่านั้น กรุณาแจ้งมาที่เรา หากมีฟรีแลนซ์ขอให้คุณชำระเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ Fastwork กำหนดให้
- Fastwork จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ Fastwork อนุญาตให้บริษัทให้บริการการชำระเงินที่ Fastwork ใช้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆเพื่อใช้ในการชำระเงินบน Fastwork ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้บริการชำระเงินออเดอร์

ข้อตกลงทั่วไป
- หลังจากระบบได้ทำการยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการสร้างออเดอร์ให้คุณโดยจะมีหมายเลขออเดอร์กำกับ
- ฟรีแลนซ์ต้องส่งมอบงานหรือบริการโดยใช้ปุ่ม ส่งงานขั้นสุดท้าย (อยู่บนหน้างาน) ให้แก่ผู้ว่าจ้างที่ชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวตามรายละเอียดงานที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงาน
- การใช้ปุ่ม ส่งงานขั้นสุดท้าย ในทางที่ไม่สมควร เช่นใช้ส่งงานที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือส่งงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะส่งผลให้ฟรีแลนซ์ถูกฟ้องร้องงาน หรือคะแนนรีวิวของฟรีแลนซ์ลดลง หรือฟรีแลนซ์อาจถูกระงับบัญชี Fastwork ได้
- ออเดอร์จะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่ออเดอร์อยู่ในสถานะรออนุมัติ และได้รับการประเมินจากผู้ว่าจ้าง แต่หากผู้ว่าจ้างไม่ทำการตอบรับหรือประเมินงานภายใน 72 ชั่วโมง ออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที
- Fastwork สนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์กันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Fastwork ได้
- ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Active) เกิน 120 วัน จะถือว่าเป็นโมฆะ Fastwork.co ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดจำนวนเงินทั้งหมดเข้าระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

สถานะออเดอร์: ฟรีแลนซ์เริ่มทำงาน
- เมื่อผู้ว่าจ้างทำการชำระเงินสร้างออเดอร์ ฟรีแลนซ์จะได้รับการแจ้งจากระบบ Fastwork ผ่านอีเมล และหน้าเว็บไซท์ Fastwork เมื่อฟรีแลนซ์ทำการเข้าสู่ระบบเข้ามา
- หากฟรีแลนซ์ไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่ตนกำหนดเอาไว้ ฟรีแลนซ์มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องร้องงานจากฝ่ายผู้ว่าจ้างได้ และอาจะส่งผลต่อคะแนนการประเมิน และรีวิวของฟรีแลนซ์
- ฟรีแลนซ์ต้องส่งมอบงาน หรือบริการที่สมบูรณ์ตามที่ตนเองกำหนดเอาไว้ในรายละเอียดงานผ่านการกดปุ่ม ส่งงาน เพื่อให้ออเดอร์เปลี่ยนสถานะเป็นส่งมอบงาน
- ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Fastwork ได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์นอกเหนือจากที่ระบบมีให้ใช้

รีวิว และคะแนนการประเมิน
- การให้รีวิว และคะแนนการประเมินแก่งานที่ผู้ว่าจ้างได้รับเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของ Fastwork รีรวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้ว่าจ้างแสดงถึงความพึงพอใจในตัวงานที่ได้รับ และการให้บริการของฟรีแลนซ์ Fastwork อยากสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างสื่อสารกับฟรีแลนซ์ถึงปัญหาในการได้รับงาน หรือบริการเพื่อให้ฟรีแลนซ์ได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการได้
- การให้รีวิวเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้าง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Fastwork
- เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้ว่าจ้างสามารถให้รีวิว และคะแนนการประเมินกับงานที่ตนเองได้ชำระและสร้างออเดอร์ผ่านระบบ Fastwork เท่านั้น การใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ทั้งผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ รวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกระงับการใช้งานจากระบบ Fastwork
- รีวิวจากผู้ว่าจ้างจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินได้
- ฟรีแลนซ์ไม่สามารถปฏิเสธที่จะส่งมอบงานเพื่อใช้เป็นอำนาจในการต่อรองในการรับรีวิว หรือคะแนนการประเมินที่ดีจากผู้ว่าจ้างได้
- ผู้ว่าจ้างสามารถให้รีวิวกับฟรีแลนซ์ได้ทุกเมื่อ

คำขอยกเลิกงาน และการยกเลิกออเดอร์
- Fastwork สนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์กันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Fastwork ได้ตลอดเวลา โดย Fastwork จะเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่จะไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์
- การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน หรือธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจาก Fastwork ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Fastwork การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที (หมายเหตุ: Fastwork จะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณได้อีกต่อไป หากคุณแจ้งระงับการชำระเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน ธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจาก Fastwork)
- ทีมงานของ Fastwork จะเป็นคนตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการยกเลิกออเดอร์ ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่มส่งมอบงานอย่างผิดจุดประสงค์
- ออเดอร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากงานที่ฟรีแลนซ์ได้ส่งมอบเป็นงานที่เสร็จสิ้นตามที่ฟรีแลนซ์ได้บรรยายเอาไว้ในหน้ารายละเอียดงาน หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจในคุณภาพของงาน ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินงานที่ได้รับตามความเหมาะสมได้
- Fastwork ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกออเดอร์ และหรือ คงเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับออเดอร์นี้ หาก Fastwork สังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านออเดอร์ดังกล่าว

การคืนเงิน
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดเอาไว้ หรือเป็นเครดิตบนบัญชี Fastwork

แนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้
Fastwork เป็นช่องทางที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แบ่งปัน ขาย และซื้องานหรือบริการในรูปแบบของการชำระเงินในมูลค่าคงที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของงานหรือบริการดังกล่าว งานและบริการต่างๆที่แสดงอยู่บน Fastwork นั้นแสดงถึงความหลากหลาย และการขยายตัวของตลาดของการซื้อขายงานหรือบริการในวิธีดังกล่าว ผู้ใช้สามารถสื่อสาร และมีส่วนร่วมกับ Fastwork ผ่านหน้างาน สื่อ Social media ต่างๆ หรือหน้าชุมชนของ Fastwork ที่จะมีในอนาคต

Fastwork พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นชุมชน ที่มีความเป็นกันเองและความเป็นมืออาชีพในเวลาเดียวกัน Fastwork สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนปฏิบัติตามบรรยากาศที่ดี โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้


ทั่วไป
- เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ
- ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของตน เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของ Fastwork
- การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของฟรีแลนซ์ สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบมีให้
- Fastwork ไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของงานแก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะมีคะแนนการประเมินงานต่างๆของฟรีแลนซ์เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการตัดสินใจว่าจ้างฟรีแลนซ์ที่ตนสนใจ
- Fastwork จะไม่ปกป้องผู้ใช้ที่ใช้งานนอกระบบ หรือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน
- ผู้ใช้ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบของ Fastwork เท่านั้น
- โปรดใช้คำพูดที่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มิฉะนั้น บัญชี Fastwork ของคุณอาจถูกระงับการใช้งานได้

การแจ้งการละเมิดการใช้งาน
- เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ Fastwork จะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน 
- การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ Fastwork แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป


การใช้งานที่ไม่เหมาะสม
งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก – Fastwork ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ ขาย งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกแต่อย่างใด

การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม – ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่าน Fastwork ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ Fastwork จะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง และการสแปม – Fastwork ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของ Fastwork ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัว และการยืนยันตัวตน – ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่าง ที่จำเป็นต่อการให้บริการงานบน Fastwork ควรจะเกิดขึ้นบนหน้างานเท่านั้น ในที่นี้ ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ยืนยัน และยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายสำหรับการให้บริการงานบน Fastwork เท่านั้น ผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามข้อลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อตกลงการใช้งานของเรา

การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา – Fastwork จะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา Fastwork ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้เอง และผู้ใช้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำ ทั้งนี้ Fastwork ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าในกรณีไหนทั้งสิ้น ผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบ Fastwork จะถูกระงับการใช้งาน

การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย – ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบ Fastwork ในการกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการแสปม

สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก – เพื่อป้องกันการคดโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับ Fastwork ได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น – Fastwork จะไม่อดทนต่อผู้ใช้ใดๆที่ทำการละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้ใช้อื่นๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว

การขายบัญชี – ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชี Fastwork ได้

นโยบายการใช้ส่วนลด
-หากบริษัทฯตรวจพบว่าฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลเดียวกันหรือสมรู้ร่วมคิด บริษัทฯจะถือว่าเป็นการทุจริตในการใช้ส่วนลด และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์ รวมทั้งบัญชี Fastwork ของทั้งสองฝ่ายจะถูกระงับทันที และบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บค่าเสียหายย้อนหลังตามสมควร
-ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เดียวกันในการจ้าง/รับงานได้ หากบริษัทฯตรวจพบกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์เพื่อทำการตรวจสอบจนกว่าจะได้ข้อสรุป
-ผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่มีชื่อเดียวกับฟรีแลนซ์ที่รับงานได้ หากบริษัทฯตรวจพบกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์เพื่อทำการตรวจสอบจนกว่าจะได้ข้อสรุป รวมทั้งบัญชี Fastwork ของทั้งสองฝ่ายจะถูกระงับทันที
-ในกรณีที่บริษัทฯตรวจพบว่าลูกค้ามีการแบ่งชำระเงิน ทั้งที่ฟรีแลนซ์เสนอและผู้ว่าจ้างเสนอ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์เพื่อทำการตรวจสอบจนกว่าจะได้ข้อสรุป และอาจจะทำการยกเลิกการชำระเงินในบางรายการ
-ฟรีแลนซ์จะต้องทำการส่งงานขั้นสุดท้ายด้วยหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้เท่านั้น หากหลักฐานการส่งงานไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการทำงานจริงหรือเป็นหลักฐานที่ไม่ชัดเจน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์เพื่อทำการตรวจสอบจนกว่าจะได้ข้อสรุป

ข้อตกลงทั่วไป
- Fastwork ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร หาก Fastwork พบว่าบัญชีดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาสมบนระบบของ Fastwork
การละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Fastwork อาจส่งผลถึงการระงับการใช้งานของบัญชีของคุณ
- บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการซื้อขายงานบนระบบ Fastwork ได้
- ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อทีมงาน Fastwork เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีดังกล่าวได้
- ในกรณีที่ Fastwork ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี Fastwork ของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีของ Fastwork ผ่านหลักฐานต่างๆเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้
- Fastwork ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานตามความเหมาะสม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Fastwork จะทำการแสดงข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงใหม่ในทันที

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้
เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึงเนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว Fastwork หรือเว็บไซต์ Fastwork.co เอง

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ Fastwork ไม่ว่าจากฟรีแลนซ์หรือผู้ว่าจ้าง จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด โดย Fastwork ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่น ทั้งนี้ Fastwork สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนแจ้งให้ทีมงาน Fastwork ได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยทีมงาน Fastwork จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้แนบให้เพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม

Fastwork จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหางาน หรือบริการที่ฟรีแลนซ์ได้มอบให้กับผู้ว่าจ้าง และ Fastwork ไม่ได้รับประกันถึงระยะเวลาการส่งมอบงาน

Fastwork ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆก็ตามแต่ระหว่างผู้ว่าจ้างกับฟรีแลนซ์ หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งมอบงานของฟรีแลนซ์ Fastwork สนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากฟรีแลนซ์ได้ หรือเป็นประสบการณ์การให้บริการของฟรีแลนซ์

การให้บริการ หรือส่งมอบงานต่างๆที่ฟรีแลนซ์ได้ทำการประกาศเอาไว้ในหน้ารายละเอียดงาน ฟรีแลนซ์ยืนยันว่าตนเองมีสิทธิเพียงพอในการใช้เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆก็ตามในการให้บริการและส่งมอบงานผ่านระบบ Fastwork ทุกอย่างที่ฟรีแลนซ์ประกาศผ่านระบบ Fastwork ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ Fastwork.co รวมไปถึงข้อตกลงการใช้งานของบุคคลอื่นๆที่ผูกมัดกับเนื้อหาที่ฟรีแลนซ์ใช้ในการให้บริการ ส่งมอบงาน หรือโฆษณา การละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจส่งผลต่อการระงับชื่อบัญชีผู้ใช้บนระบบ Fastwork


เจ้าของผลงาน
การเป็นเจ้าของ และขอบเขตการใช้งานที่ส่งมอบ: หากฟรีแลนซ์ไม่ได้ระบุถึงขอบเขตการใช้งานบริการหรืองานที่ส่งมอบ งานหรือบริการทั้งหมดที่ฟรีแลนซ์ได้ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างนั้นจะถือว่าเป็นของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ผลงาน และหรือทรัพย์สินทางปัญญาของงานที่ส่งมอบ ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของบริการหรืองานนั้นได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการชำระเงินสำหรับงานดังกล่าว แล้วหากมีการยกเลิกออเดอร์ก่อนส่งมอบงาน ฟรีแลนซ์ยังถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของบริการหรือผลงานนั้นๆ ยกเว้นแต่ฟรีแลนซ์ได้ระบุให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าออเดอร์จะถูกยกเลิกก็ตาม

นอกจากนี้ ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างผ่านหน้างาน จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ฟรีแลนซ์ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ ผู้ใช้ (ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์) ยอมรับว่า Fastwork มีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆในเนื้อหาที่ผู้ใช้อัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบ Fastwork เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลใดๆก็ตามรวมถึงผลงานที่ส่งมอบ ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่นๆของ Fastwork โดย Fastwork ไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ใช้แต่อย่างใด


การสงวนสิทธิ์การประกัน
การใช้งานของท่านในเว็บไซต์ Fastwork ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Fastwork และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Fastwork นั้นเป็นความรับผิดชอบของท่าน เว็บไซต์ Fastwork ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Fastwork และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Fastwork นั้นเป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ (“as available”) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม Fastwork หรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Fastwork ไม่รับรองกรณีใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด


ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ
Fastwork ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของ Fastwork ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด