เงื่อนไขการจ้างในนามบริษัท

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

Fastwork จดทะเบียนบริษัทตามข้อกฎหมาย ด้วยรายละเอียดวัตถุประสงค์ ตามข้อ 22-23
(22) ประกอบกิจการให้บริการ ติดต่อประสานงาน เป็นตัวกลางระหว่างผู้รับจ้างอิสระ
หรือผู้ให้บริการ กับผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า ผ่านระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ
(23) ประกอบกิจการจัดทำเว็บไซด์หรือสื่อออนไลน์ สำหรับขายสินค้า บริการ ทุกประเภท
 
ดังนั้น การที่ผู้ว่าจ้าง โอนเงินมาให้เรา จำนวนใดใดก็ตาม 
 เสมือนผู้ว่าจ้างโอนเงินมาฝากเราไว้ (เงินล่วงหน้า) ตัวนี้จะไม่ใช่รายได้ของเรา
ผู้ว่าจ้างไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของ Fastwork ข้อเท็จจริงคือ รับเงินไว้ให้
แลัวนำเอาไปส่งต่อให้กับฟรีแลนซ์    ฟรีแลนซ์ต่างหากที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง หักภาษี ณ ที่จ่าย
 (ฟรีแลนซ์ได้เงิน และรับทำงานให้จริง) Fastwork เป็นแค่ตัวกลาง   ทั้งผู้ว่างจ้างและสรรพากรจะต้องเข้าใจในรูปแบบธุรกิจและในส่วนของข้อกฎหมายนี้ที่ยังไม่มี เพราะเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่
หนังสือรับรอง (09-02-18)-4.jpg 1.23 MB