การส่งข้อความผ่านแชทด้วย “ข้อความเสียง”

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

วิธีการใช้งานข้อความเสียง
 1. ฟีเจอร์ ”ข้อความเสียง” สามารถทำการบันทึกเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น Fastwork เท่านั้น โดยใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ Android จากนั้นกดที่ปุ่มไมค์โครโฟนด้านล่างขวาของแชทเพื่อเริ่มใช้งาน
2. กดที่ปุ่มรูปไมโครโฟน 1 ครั้งเพื่อเริ่มการบันทึกเสียง ขั้นตอนนี้จะไม่สามารถทดลองฟังเสียงก่อนได้ ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะส่งไปที่แชทหรือลบเสียงบันทึกเท่านั้น

3. หากกดปิดหน้าแชทหรือปิดเครื่องบันทึกเสียง ข้อความที่ถูกบันทึกอยู่จะถูกลบโดยอัตโนมัติ
4. ผู้ใช้สามารถฟังเสียงบันทึกผ่านแอปพลิเคชั่นหรือหน้าเว็บไซต์ได้ทันที
ปัจจุบันเปิดให้ใช้งานได้ในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

 • เขียนแบบวิศวกรรมและออกแบบโครงสร้าง
 • ออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก
 • Perspective
 • โมเดลสินค้า 3D
 • ออกแบบภูมิทัศน์
 • Web Development
 • WordPress
 • Mobile Application
 • UI/UX Design for Web & App
 • IT Solution และ Support
 • Desktop Application
 • Chatbot
 • Website Scraping
สำหรับหมวดหมู่อื่น ทีมงานจะพัฒนาให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวได้ในอนาคต

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. ปัจจุบันฟีเจอร์ ”ข้อความเสียง” สามารถทำการบันทึกเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น Fastwork และจะพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์เร็ว ๆ นี้ โดยใช้งานได้ทั้งแอปพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
 2. หากเข้าใช้งานผ่านเบราเซอร์ Safari เมื่อกดฟังข้อความบันทึก ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์เสียงลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้กดฟังข้อความที่บันทึกผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ทันที (สำหรับผู้ใช้งานผ่านเบราเซอร์อื่น ๆ สามารถกดฟังจากหน้าแชทเว็บไซต์ได้ตามปกติ)
 3. ข้อความเสียงที่มีการบันทึกผ่านฟีเจอร์ดังกล่าว จะได้รับการตรวจสอบจากทีมงาน Fastwork เช่นเดียวกับการตรวจสอบข้อความในหน้าแชท หากตรวจสอบพบว่ามีเนื้อหาเข้าข่ายละเมิดกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของเว็บไซต์ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตักเตือน ลงโทษตามลำดับขั้นต่อไป