แจ้งเตือนระบบขัดข้องคืออะไร ?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

Warning.png 707.47 KB

การแจ้งเตือนระบบขัดข้อง คือการประกาศปรับปรุงแก้ไขระบบ เนื่องจากพบปัญหาในการใช้งานในบางฟีเจอร์และกระทบต่อการใช้งานของร้านค้าในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ทางทีมงานจะมีการแจ้งประกาศระบบขัดข้องเพื่อบันทึกเหตุการณ์ และรายงานการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะระบบได้ที่ลิงก์ http://status.page365.net

ทั้งนี้เมื่อร้านค้าพบประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว *ผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งานระบบ Page365 ได้ตามปกติ หากพบปัญหาใดในการใช้งานสามารถแจ้งเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ Support ได้ที่ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่

*หมายเหตุ : หากมีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวโดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทางทีมงานจะมีการแจ้งล่วงหน้าผ่านช่องทาง "น้องพิมเพลิน"