ข้อความบรอดแคสต์ (broadcast) จากระบบภายนอกไม่แสดงในบทสนทนาบน Page365

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ร้านค้าที่มีการบรอดแคสต์จากระบบภายนอก เช่น Facebook หรือระบบบรอดแคสต์อื่นๆ
ข้อความบรอดแคสต์เหล่านั้นจะไม่แสดงในระบบPage365 แต่หากลูกค้าส่งตอบกลับมา ข้อความจากลูกค้าจะแสดงผลตามปกติ

ซึ่งระหว่างที่การบรอดแคสต์ยังไม่สิ้นสุด และร้านค้ามีการตอบกลับลูกค้า ข้อความที่ร้านค้าตอบกลับก็อาจไม่แสดงในระบบ Page365 ด้วย
ระบบจะดึงข้อความสนทนาระหว่างลูกค้าและร้านค้าตามปกติหลังจากการบรอดแคสต์สิ้นสุดลง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app