ส่งข้อความพร้อมกันหลายคน (Broadcast) อย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

เนื้อหาในส่วนนี้ได้ถูกย้ายไปยัง https://page365.zendesk.com/hc/th/articles/900001863766