ยกเลิกบิลอย่างไร ?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

วิธียกเลิกบิล - ลบบิล

* บิลที่รับชำระผ่านบัตรเครดิตจะไม่สามารถยกเลิกหรือลบได้ทุกกรณี *

1.เลือกบิลที่ต้องการยกเลิกหรือลบ จากหน้าบิลหรือหน้าสนทนา
2.กดที่ปุ่มสถานะบิล จะมีปุ่มยกเลิกบิลขึ้นมา กดที่ปุ่มยกเลิกบิลเพื่อยกเลิกบิลที่เลือก
3.กดที่ยกเลิกบิลที่ครั้ง จะมีปุ่มลบบิลขึ้นมา กดที่ปุ่มลบบิลเพื่อลบบิลที่เลือก*

*หมายเหตุ : หากมีการลบบิลไปแล้วจะไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ 

ตัวอย่างการยกเลิก-ลบบิลบนหน้าบิล
image.png 81.76 KB
image.png 77.86 KB
ตัวอย่างการยกเลิก-ลบบิลบนหน้าสนทนา
image.png 118.11 KB
image.png 108.32 KB