การตั้งค่าวันหมดอายุบิลและลบบิล

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

การตั้งค่าวันหมดอายุบิล
สามารถตั้งค่าวันหมดอายุบิลได้โดย 
  • เลือกวันที่หมดอายุในแต่ละบิล 
  • ไปที่เมนูตั้งค่า > บิล และ SMS เพื่อตั้งค่าวันหมดอายุบิลเป็นค่าเริ่มต้น
การต่ออายุบิลที่หมดอายุแล้ว
กดเลือกบิลหมดอายุที่ต้องการ > ต่ออายุ

การลบบิลออกจากระบบ
กดเลือกบิลสถานะยกเลิกที่ต้องการลบ > กดเครื่องหมายฟันเฟือง > ลบบิล


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app