ลบแอพ Page365 ออกจาก Facebook

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

เข้าที่ https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools 
เลือก Page365 ที่แสดงขึ้นมาทั้งหมด และกดที่ "Remove" เพื่อลบออก
ภาพหน้าจอ 2562-08-01 เวลา 10.18.36.png 141.81 KB
จากนั้นให้ Log out ใน Facebook และ Page365 ออกจากระบบและ Log in เข้าใหม่อีกครั้งค่ะ