สถิติ

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ข้อมูลในหน้าสถิติ
ภาพหน้าจอ 2562-06-13 เวลา 00.03.01.png 106.39 KB
1. ช่องเลือกวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด 
2. ข้อมูลสถิติเบื้องต้น
     สนทนา : เฉลี่ยระยะเวลาในการสนทนาทั้งหมดจากวันที่เริ่มต้นถึงวันที่ส้ินสุด
     สินค้า : จำนวนสินค้าที่เพิ่มลงในอัลบั้มจากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
     บิล : จำนวนบิลที่มีการชำระเงินเข้ามาโดยอ้างอิงจากวันที่แจ้งโอนเงินและสถานะบิลเป็นรับชำระแล้ว
     ลูกค้า : วันที่ลูกค้าชำระเงินมากที่สุดจากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
3. ยอดขาย : จำนวนยอดขายรวมตามวันที่มีการแจ้งโอนเงินและสถานะบิลเป็นรับชำระแล้ว แยกประเภทตามช่องทางการชำระเงิน
ภาพหน้าจอ 2562-11-12 เวลา 18.13.26.png 102.77 KB

4. สินค้าที่จัดส่ง : จำนวนสินค้ารวม ที่จัดส่งตามวันที่ที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด โดยแยกประเภทตามขนส่งที่ส่งสินค้า
11111.jpg 119.5 KB
5. อายุบิล : คำนวณจากระยะเวลาของบิลที่อยู่ในสถานะต่างๆ โดยเฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
6. แอดมิน 
     ยอดขาย : จำนวนยอดขายของแอดมิน เฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
     ได้รับมอบหมาย : จำนวนที่แอดมินได้รับมอบหมาย เฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
     เสร็จแล้ว : จำนวนลูกค้าที่สนทนาเสร็จสิ้น เฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
     เวลาตอบสนอง : ระยะเวลาเฉลี่ยที่แอดมินตอบกลับข้อความแรกของบทสนทนา เฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
     ระยะเวลาเปิดบิล : ระยะเวลาเฉลี่ยจากแอดมินเปิดบิลไปจนถึงสถานะยังไม่จ่าย เฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
7. บทสนทนา : ปริมาณของบทสนทนาจากช่องทาง Facebook, Comment จาก Facebook, Line และ Instagram เฉลี่ยจากวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด

3333.jpg 94.22 KB
8. ยอดขาย : คำนวณจากยอดขายแต่ละวันตามวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด
9. สินค้าขายดี : คำนวณจากจำนวนที่ขายเฉลี่ยตามวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด (☆☆☆☆☆ : คะแนนจากลูกค้ารีวิวสินค้า)หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app