ขนาดกระดาษ A4 หรือ A6

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

เลือกพิมพ์ใบจ่าหน้าขนาดไหนดี?

ขนาด A4
เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ปกติ และกระดาษขนาดปกติ โดยต้องนำมาตัดอีกครั้ง 
หรือเลือกกระดาษสติกเกอร์ที่พอดีกับบริเวณที่จะพิมพ์ 
โดย หนึ่งแผ่นจะตัดแยกได้เป็นจ่าหน้า 3 ใบ (สำหรับการส่งแบบ Page365 Express)

ขนาด A6
เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์จ่าหน้า ที่ใช้กระดาษริบบอน (กระดาษม้วน)
โดยจะพิมพ์จ่าหน้าแต่ละใบออกมาในขนาด A6
ทั้งนี้ต้องเลือกซื้อกระดาษริบบอนหน้ากว้าง 100 mm (10 cm) หรือ กระดาษสติกเกอร์ริบบอน ขนาด 100 mm x 150 mm (ขนาด A6)

Page365 ได้รับการทดสอบการทำงานกับเครื่องพิมพ์ GPRINTER รุ่น GP-1324D
และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์จ่าหน้ารุ่นอื่น ๆ ที่รองรับกระดาษกว้าง 100 mm ได้เช่นกัน
gprinter.jpeg 11.32 KB