พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

การพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ 
พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ เพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยเขียนหน้ากล่อง ใบจ่าหน้าพัสดุมี 2 แบบ แต่วิธีการพิมพ์เหมือนกัน

  1. ใบจ่าหน้าพัสดุปกติ
  2. ใบจ่าหน้าพัสดุสำหรับการส่งแบบ Page365 Express
ไปที่หน้าออเดอร์(บิล) > เลือกสถานะเตรียมส่ง > เลือกออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์ > พิมพ์ > จ่าหน้าพัสดุ
ตัวอย่าง ใบจ่าหน้าพัสดุสำหรับออเดอร์สั่งปกติ (ลงทะเบียน EMS ฯลฯ)
ตัวอย่าง ใบจ่าหน้าพัสดุสำหรับการส่งแบบ Page365 Express

สมัครใช้งานระบบ Page365 ฟรีตลอดชีพ