วิธีแก้ไขพิมพ์จ่าหน้าพร้อมกันหลายบิลไม่ได้

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ปัญหา : พิมพ์จ่าหน้าไม่ได้ เป็นหน้าสีเทา หรือหน้าว่างเปล่า
วิธีแก้ไข :

1.ปิดการใช้งาน Extensions ที่ไม่ได้ใช้งานออกจาก Google Chrome
   1) ไปที่ chrome://extensions
   2) เลือกปิดหรือลบ Extensions ที่ไม่ได้ใช้งาน

ตัวอย่างการปิด Extensions*
image.png 17.84 KB
*หมายเหตุ : จะพบปัญหาใน Extensions บางตัวที่มีการบล็อคการเข้าถึงไฟล์


2.ทำการเคลียร์แคชเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่

ตัวอย่าง วิธีเคลียร์แคชเบราว์เซอร์ Chrome
   1) ไปที่ chrome://settings/clearBrowserData
   2) เลือกช่วงเวลาเป็น ทุกเวลา
   3) ติ๊กถูกที่ การล้างข้อมูล cached and cookies
   4) กดตกลง Clear data เพื่อล้างข้อมูล
   5) ปิดหน้าต่างเบาว์เซอร์ทั้งหมด แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ ทำการล็อคอินเข้าใช้งานใหม่ที่ page365.net
Screen Shot 2018-10-19 at 12.41.53 PM.png 135.84 KB