ไม่อยากให้มีรูปแสดงในใบเสร็จรับเงินทำอย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้มีรูปภาพแสดงในใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่หน้า บิล >> กดที่ปุ่ม พิมพ์ >> เลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษใบจ่าหน้า >> เลือก ปิด ในหัวข้อ ตั้งค่ารายละเอียดบนหน้ากระดาษ
Screen Shot 2561-12-11 at 10.58.03 AM.png 41.12 KB

Screen Shot 2561-12-11 at 10.58.45 AM.png 66.66 KB