การตั้งค่าหน้ากระดาษ

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ตั้งค่าหน้ากระดาษบน Page365

ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ ( Customize ) สามารถดำเนินการได้โดยเข้าที่ จัดการร้านค้า > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

โดยจะมีตัวเลือกในการตั้งค่าทั้งหมดได้แก่
  • ชื่อร้านค้า 
  • ที่อยู่ร้าน 
  • ลิงก์หน้าร้าน 
  • ลิงก์เฟซบุ๊กร้าน 
  • อีเมลร้าน
  • เบอร์ร้าน
  • รูปสินค้า (รวมใบแพ็กของ)
  • ที่อยู่ลูกค้า
  • ใบจ่าหน้า (บนใบเสร็จรับเงิน)
  • ใบจ่าหน้า (แยกใบสุดท้าย)
และชื่อร้านค้าบนใบจ่าหน้าทั้ง 2 ส่วน

ตั้งค่าหน้ากระดาษ.jpg 3.63 MB

วิธีพิมพ์ใบจ่าหน้า
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน