ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้ลูกค้าอย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้วเริ่มต้นการออกใบกำกับภาษี

สำหรับร้านค้าที่ต้องการออกใบกำกับภาษีจำเป็นต้องกรอกข้อมูลสำหรับการออกใบกำกับภาษี ที่หน้า ตั้งค่า > ข้อมูลเพจ
ใบกำกับ 1.png 950.42 KB
จากนั้นเปิดฟังก์ชั่น ออกเป็นใบกำกับภาษี ได้ที่หน้า ตั้งค่า > บิลและ SMS
ใบกำกับ 2.png 329.9 KB


วิธีการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

สามารถสั่งพิมพ์ได้เมื่อบิล "รับชำระแล้ว" หรือสถานะบิลเป็น "เตรียมส่ง" และสถานะบิล "ส่งแล้ว"
ใบกำกับ 3.png 244.85 KB


จะมีตัวเลือก 4 อย่าง ให้เลือกตามรายละเอียดด้านล่าง
4.1.png 91.36 KB


 1. ใบเสร็จรับเงินทั้งหมด
  ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดโดยไม่สนใจว่าตรงเงื่อนไขเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่

  *รูปตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
  ใบเสร็จรับเงิน.png 156.49 KB


 2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อทั้งหมด
  ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีอย่างย่อกับบิลทั้งหมด

  *รูปตัวอย่างกำกับใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  ใบกำกับภาษีอย่างย่อ.png 169.19 KB


 3. ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น*
  เป็นการสั่งสร้างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หากบิลใดข้อมูลไม่เพียงพอจะถูกละไว้
  ใบกำกับภาษีที่มีข้อมูลบริษัทผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อครบถ้วน (ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)

  *รูปตัวอย่างกำกับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
  ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ.png 178.72 KB


 4. คละรูปแบบ
  ระบบจะพิมพ์ใบกำกับภาษีที่สามารถพิมพ์ได้มาแสดง หากข้อมูลใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไม่ครบจะออกเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อแทน หากไม่มีข้อมูลขอออกใบกำกับภาษีจะสร้างเป็นใบเสร็จรับเงินแทน

ลูกค้าขอออกใบกำกับภาษีกับร้านค้าทำอย่างไร
วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ
คู่มือใบกำกับภาษีโดยสรรพากร

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app