ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้ลูกค้าอย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

เนื้อหาในส่วนนี้ได้ถูกย้ายไปยัง: 
 การออกใบกำกับภาษีรูปแบบเต็ม-รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) > https://page365.zendesk.com/hc/th/articles/900001973203 
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี > https://page365.zendesk.com/hc/th/articles/900001864226