วิธีเพิ่มสินค้าด้วยไฟล์ csv

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

วิธีเพิ่มสินค้าด้วย CSV.

1. สร้างอัลบั้มในระบบ Page365 ที่ต้องการเพิ่มสินค้า

2. เตรียมไฟล์ข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับสินค้า
Product picture file name : ระบุชื่อจากไฟล์รูปภาพ
Product Name : ชื่อสินค้า
Product Description : รายละเอียดสินค้า
Price : ราคาเต็ม 
Price before discount : ราคาขายจริง (ราคาที่ลดแล้ว)
Weight : น้ำหนักสินค้า

ตัวอย่างไฟล์ https://drive.google.com/file/d/1Ye1lO1r1jwZTAfSUxcVK8Ry7vahnSjC9/view
ภาพหน้าจอ 2563-09-22 เวลา 18.58.17.jpg.png 145.36 KB


3. ไฟล์ภาพสินค้า
ภาพหน้าจอ 2563-09-22 เวลา 19.05.22.png 691.47 KB
เมื่อเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ที่ https://m.me/page365app
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ลิงก์หรือเพจร้านค้าที่ต้องการเพิ่มสินค้า
2. ชื่ออัลบั้มสินค้าที่ต้องการให้เพิ่ม
3. ไฟล์ Excel (.csv) ที่แก้ไขแล้ว
4. ไฟล์รูปสินค้า (สามารถส่งลิงก์ Google drive ที่เปิดแชร์ได้)