แก้ไข url ร้านค้า

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

หากร้านของท่านเป็นร้านที่เชื่อมต่อมาจากเพจบนเฟซบุ๊ก url ที่ปรากฏในระบบอาจจะแสดงเป็นตัวเลข ซึ่งอ้างอิงมาจากเพจเฟซบุ๊ก
หากต้องการแก้ไข url ต้องทำการแก้ไขการตั้งค่า  @usernamepage บนเพจเฟซบุ๊ก
และล็อคอินเข้าระบบใหม่อีกครั้ง ระบบจะเปลี่ยน url ใหม่ตามที่ตั้งค่าบนเพจเฟซบุ๊กโดยอัตโนมัติ

หากระบบไม่เปลี่ยน url ใหม่ให้อัตโนมัติ อาจจะเกิดจากในระบบ Page365 มี username นี้อยู่แล้วจึงไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำได้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://m.me/page365app
ตั้งค่าusernamepage-urlfb.png 431.53 KB