วิธีสแกนรหัสพัสดุผ่านโทรศัพท์ IOS โดยไม่ต้องกรอกเอง

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

วิธีสแกนรหัสพัสดุโดยไม่ต้องกรอกเองผ่านโทรศัพท์

1 เข้าแอปพลิเคชั่น Page365
ภาพหน้าจอ 2562-09-20 เวลา 10.35.22.png 77.01 KB
2 เลือกที่ "บิล"
ภาพหน้าจอ 2562-09-20 เวลา 10.36.35.png 61.72 KB
3 เลือกที่ "รหัสพัสดุ"
ภาพหน้าจอ 2562-09-20 เวลา 10.37.04.png 36.97 KB
4 นำโทรศัพท์ไปสแกนที่บาร์โค้ดของรหัสพัสดุ
ภาพหน้าจอ 2562-09-20 เวลา 10.37.44.png 309.41 KB

5 เมื่อระบบอ่านบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ "บันทึก" เพื่อบันทึกรหัสพัสดุจากบาร์โค้ดนั้น
ภาพหน้าจอ 2562-09-20 เวลา 10.38.27.png 38.88 KB