วิธีเปลี่ยนสถานะบิล

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

วิธีเปลี่ยนสถานะบิลที่ละบิล

1. เลือกที่ "บิล"
2. เลือกบิลที่ต้องการเปลี่ยนสถานะบิล
3. เลือกที่สถานะบิลถัดไป 
IOS วิธีเปลี่ยนสถานะบิล.007.jpeg 220.56 KBวิธีเปลี่ยนสถานะบิลที่ละหลายบิล

1. เลือกที่ "บิล"
2. เลือกบิลที่ไอคอน
3. เลือกที่ "เปลี่ยนสถานะบิล"
IOS วิธีเปลี่ยนสถานะบิล.004.jpeg 230.83 KB
4. เลือกสถานะที่ต้องการ
5. เลือกบิลที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
6. เลือกที่ "เปลี่ยน" 
7. เลือกสถานะที่ต้องการเปลี่ยนไปยังสถานะถัดไป
IOS วิธีเปลี่ยนสถานะบิล.005.jpeg 204.62 KB
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://m.me/page365app