ส่งข้อความ LINE Official Account ไม่ได้ ส่งแล้วลูกค้าไม่ได้รับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

เนื้อหาในส่วนนี้ได้ถูกย้ายไปยัง https://page365.zendesk.com/hc/th/articles/900004701486