บัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ระบบรองรับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

บัตรเครดิต :
บัตรที่ระบบรองรับ ได้แก่ Visa  Master Card และ JCB

บัตรเดบิต :
บัตรที่ออกโดยธนาคารของต่างประเทศเกือบทั้งหมด
บัตรที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารธนชาต
โดยต้องเป็นบัตรที่เปิดเป็นบัตรซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต(Verified)แล้วเท่านั้น

วิธีการเปิดใช้บัตรซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต(Verified)
ธนาคารกรุงไทย > https://www.vbv.ktb.co.th/ACM_Visa/index.aspx
ธนาคารกสิกร > https://www.kasikornbank.com/th/Apply/internet-shopping-by-k-debit-card
ธนาคารกรุงเทพ > http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/CreditCards/BualuangiPay/Pages/default.aspx
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา > https://www.krungsri.com/bank/th/debit-card-online-shopping.html
ธนาคารไทยพาณิชย์ >  https://vbv.scb.co.th/debit/activate/EnrollStep1
ธนาคารธนชาต > https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=289&PName=Personal


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app