ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตและค่าธรรมเนียมการถอนคือ?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมการเปิดรับชำระผ่านบัตรเครดิต  :
เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการที่อนุญาตให้ท่านเปิดรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมการถอน : 
เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ ในการถอนเงินจากระบบและโอนเงินเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของท่าน

วิธีการคำนวนค่าธรรมเนียม
https://www.page365.net/manual-feeandwithdraw


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app