การเพิ่มแอดมินในระบบ (สำหรับร้านค้าแบบออนไลน์)

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

เนื้อหาในส่วนนี้ได้ถูกย้ายไปยัง https://page365.zendesk.com/hc/th/articles/900005641583