ระบบไม่แสดงรหัส EMS อัตโนมัติ

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ให้ตรวจสอบ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ปลายทาง ว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง ท่านสามารถแก้ไขที่อยู่ให้ต่างจากเดิม
เช่น เพิ่มช่องว่าง เพิ่มเครื่องหมายจุด เพื่อให้ที่อยู่เปลี่ยนแปลง แล้วกดบันทึก
เมื่อกดบันทึกแล้วระบบสร้างรหัสพัสดุให้ใหม่

หมายเหตุ ระบบจะสร้างรหัสพัสดุใหม่ทุกครั้ง ที่ข้อมูลปลายทางเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app