วิธีใช้งาน Page365 Express: J&T Express

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

87a96068-2a0e-4045-bf31-812b21db8776 2 2.png 85.94 KB

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้บริการ Page365 Express x J&T Express
1.  ร้านค้าต้องทำการสมัคร J&T VIP Account กับทางสาขา J&T Express เสียก่อน จึงจะสามารถใช้บริการ Page365 Express x J&T Express ได้
2.  ร้านค้าต้องแจ้ง Shop name และ Shop ID กับทางเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express  ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร J&T VIP Account
3.  ร้านค้าจะต้องนำส่งพัสดุ Drop-off เฉพาะสาขา J&T Express ที่ได้ทำการสมัคร J&T VIP Account ไว้เท่านั้น  โดยสามารถเช็คสาขา J&T Express  ที่ให้บริการ Drop-off
ได้ทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน J&T Thailand ในหัวข้อ "พื้นที่ให้บริการ"
4.  ร้านค้าต้องพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุด้วยตนเองทุกครั้ง ก่อนนำพัสดุไปยังจุด Drop-off ที่สาขา J&T Express 
5.  ร้านค้าต้องชำระค่าส่งพัสดุและบริการต่าง ๆ กับทางสาขา J&T Express โดยตรง
6.  ราคาค่าจัดส่งพัสดุและบริการต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่างร้านค้ากับสาขา J&T Express ในวันที่ทำการเซ็นสัญญาสมัคร J&T VIP Account
7.  เมื่อพัสดุสแกนรับ ชั่งน้ำหนัก ปริมาตร และ สรุปราคาค่าจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ทางสาขา J&T Express จะแจ้งร้านค้าผ่านไลน์กรุ๊ปโดยตรง
8.  ร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น J&T Thailand
9.  หากมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตามพัสดุหรือบริการต่าง ๆ ร้านค้าต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express  โดยตรง

เงื่อนไขการให้บริการ J&T Express
1. การคำนวณน้ำหนักปริมาตรของ J&T Express ให้ใช้วิธีการคำนวนตามนี้
CleanShot 2563-10-19 at 12.40.39.png 33.05 KB
 • ผลการคำนวนจะถูกแปลงเป็นกิโลกรัม (kg) และจะใช้เปรียบเทียบระหว่างบรรจุภัณฑ์และน้ำหนักที่เป็นจริง ค่าจัดส่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักจริงหรือน้ำหนักปริมาตร 
  ให้คิดน้ำหนักหรือปริมาตรที่มากที่สุด
 • ทางบริษัทได้กำหนดค่าบริการเพิ่มเติมกรณีที่ปลายทางอยู่เขตของพื้นที่ห่างไกล  เนื่องด้วยจากลักษณะของพื้นที่ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง โดยคิดค่าบริการ
  เพิ่ม 50 บาทต่อพัสดุ 1 ชิ้น และจะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จัดส่ง
 • สามารถคำนวณค่าขนส่งได้ที่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน J&T Thailand ในหัวข้อ "อัตราค่าส่ง"
 • หากผู้ส่งต้องการแก้ไขที่อยู่ของผู้รับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-009-5678 อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่อยู่โดยเรทราคาจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  jtexpress.co.th

2. เกณฑ์การรับพัสดุใหม่ จาก J&T Express Thailand เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 •  ขนาดต่อด้านไม่เกิน 150 เซนติเมตร
 • ความกว้าง + ความยาว + ความสูง ต้องไม่เกิน 280 เซนติเมตร
 • น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook J&T Express Thailand

3. ความรับผิดชอบของ J&T Express 
 • การชดเชยกรณีสูญหาย และ เสียหายจะชดเชยจำนวน 10 เท่า ของค่าขนส่ง สูงสุดไม่เกิน 2000 บาท (กรณีไม่ซื้อประกัน)
 • กรณีซื้อประกันจะเริ่มต้นเบี้ยประกันที่10บาท-100บาท ชดเชยสูงสุด 50,000 บาท ไม่เกินราคาของสินค้า
 • สามารถร้องเรียนขอค่าเคลมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 02-009-5678
 • สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขา J&T Express  ที่ใช้บริการ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  jtexpress.co.th 


สมัครใช้งาน J&T VIP Account 


สำหรับลูกค้าใหม่

     คือ ลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัคร J&T VIP Account กับทาง J&T Express มาก่อน

1. ลูกค้าที่สนใจเป็นลูกค้า J&T VIP Account กับทาง J&T Express  ต้องกรอกข้อมูลใน Google Form 
โดยเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express  จะติดต่อกลับไปภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อให้คำแนะนำในการสมัคร

ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้
 • แพลตฟอร์ม/ระบบการจัดการออเดอร์ที่ใช้อยู่ : กรอกเป็น "Page365 "
  CleanShot 2563-10-20 at 12.16.42.png 11.53 KB
 • ชื่อร้านค้า : ชื่อร้านค้าตามเพจ Facebook /บนระบบ Page365 สามารถดูได้จาก  ตั้งค่า > ข้อมูลเพจ > ข้อมูลทั่วไป > ชื่อร้าน
  CleanShot 2563-10-20 at 12.19.12.png 18.62 KB
   
 • Shop ID :  รหัสร้านค้า สามารถดูได้จาก  ตั้งค่า > ข้อมูลเพจ > ข้อมูลทั่วไป > ชื่อร้าน > (รหัสร้านค้า)
  CleanShot 2563-10-20 at 12.53.50.png 19.53 KB
 • Shop name : ชื่อร้านค้าตามเพจ Facebook /บนระบบ Page365 สามารถดูได้จาก  ตั้งค่า > ข้อมูลเพจ > ข้อมูลทั่วไป > ชื่อร้าน
  CleanShot 2563-10-20 at 12.19.12.png 18.62 KB
 • ต้องการ Drop off / Pick up / มีทั้งหมด : เลือกเป็น Drop-off เท่านั้น***
  CleanShot 2563-10-20 at 12.40.45.png 24.66 KB
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Shope name และ Shop ID สามารถติดต่อสอบถามทีมงาน Page365   


2. ติดต่อสาขา J&T Express  ใกล้บ้าน เพื่อทำการสมัครและเซ็นสัญญาข้อตกลงในการเปิดบัญชี J&T VIP Account โดยสามารถดูชื่อสาขาและเบอร์ติดต่อของ
พนักงานได้ดังต่อไปนี้
lADPGSWEfq765P3NHsLNFlM_5715_7874.jpg 2.95 MB
ซึ่งมีเอกสารที่จำเป็นในการสมัครลูกค้า J&T VIP Account ดังนี้ 
 
กรณีนิติบุคคล ต้องระบุรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นและประทับตราทุกหน้า จำนวน 2 ชุด
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

 กรณีบุคคลธรรมดา ระบุรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเซ็นทุกหน้า จำนวน 2 ชุด 
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

3. เมื่อได้รับข้อมูลการสมัคร เจ้าหน้าที่สาขา J&T Express  จะทำการประสานงานกับฝ่าย IT ของ J&T เพื่อทำการผูกบัญชีร้านค้าที่มาจาก Page365 เข้ากับระบบ J&T โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ
4. เมื่อได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express  สามารถเข้าใช้งานได้ทันที


สำหรับลูกค้าเก่า 

         คือ ลูกค้าที่เคยสมัคร J&T VIP Account กับทาง J&T Express  มาแล้ว

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express  ที่ใช้บริการอยู่ได้เลย ไม่ต้องกรอกข้อมูลใน Google Form ***
2. แจ้งแพลตฟอร์มกับทาง J&T Express  เป็น Page365 พร้อมทั้ง Shop ID และ Shop name กับทางสาขา J&T Express

 • Shop name : Username ร้านค้า สามารถดูได้จาก ตั้งค่า > ข้อมูลเพจ > ข้อมูลทั่วไป > หน้าร้าน

 • Shop ID :  รหัสร้านค้า สามารถดูได้จาก  ตั้งค่า > ข้อมูลเพจ > ข้อมูลทั่วไป > ชื่อร้าน > (รหัสร้านค้า)
    
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Shope name และ Shop ID สามารถติดต่อสอบถามทีมงาน Page365   


3.  เจ้าหน้าที่สาขา J&T Express  จะทำการประสานงานกับฝ่าย IT ของ J&T Express เพื่อทำการผูกบัญชีร้านค้าที่มาจาก Page365 เข้ากับระบบ J&T Express 
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ
4. เมื่อได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express  สามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเซ็นสัญญาใหม่


เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน J&T Thailand

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน J&T Thailand บนมือถือ
CleanShot 2563-10-20 at 17.40.27.png 34.58 KB
                                                                                                 iOS: https://apps.apple.com/th/app/j-t-thailand/id1445809954


CleanShot 2563-10-20 at 17.40.27.png 31.66 KB
                                                                                Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jtexpress.ThClient

1. เปิดแอปพลิเคชัน J&T Express  บนโทรศัพท์มือถือ แล้วกด "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือก "ลูกค้า VIP"
3. กรอก "รหัสลูกค้า" และ "รหัสผ่าน"
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด "เข้าสู่ระบบ"
5. เข้าสู่ระบบสำเร็จ
CleanShot 2563-10-20 at 14.41.41.png 238.76 KB
CleanShot 2563-10-20 at 14.41.41 2.png 41.75 KB
CleanShot 2563-10-20 at 14.41.41 2 2.png 125.86 KB

วิธีเปิดใช้งาน Page365 Express x J&T Express  บนระบบ Page365


เมื่อร้านค้าได้ทำการสมัคร J&T VIP Account เรียบร้อยแล้ว ให้ร้านค้าทำการเปิดใช้งานขนส่ง J&T Express  ผ่านระบบ page365 โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่ "จัดการร้านค้า"
 2. คลิกหัวข้อ  "การส่งสินค้า"
 3.  เลือกการส่งสินค้า Page365 Express  โดยคลิกที่ "วิธีการจัดส่ง"
 4.  คลิก "J&T Express " 
 5. กำหนดค่าจัดส่งสินค้าโดย คลิก "ยังไม่ได้ตั้งค่าส่งสินค้าเริ่มต้น"
 6. เมื่อกำหนดราคาตามที่ต้องการเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม "บันทึก" โดยราคาค่าจัดส่งนี้เป็นราคาค่าจัดส่งแบบคงที่ (สามารถแก้ไขค่าจัดส่งได้ทุกเมื่อที่หน้าบิล)
                               
88d0befa-f013-4255-937b-33cfaff15067.png 25.89 KB
CleanShot 2563-10-19 at 13.33.44.png 116.71 KB
CleanShot 2563-10-19 at 13.33.44 2.png 119.81 KB
88d0befa-f013-4255-937b-33cfaff15067.png 116.39 KB
88d0befa-f013-4255-937b-33cfaff15067.png 117.07 KB

วิธีใช้งานจัดส่งสินค้าผ่านบริการ Page365 Express x J&T EXPRESS


1. เมื่อเปิดบิลนำสินค้าลงบิลเรียบร้อยแล้ว เลือกการจัดส่ง คลิก "Page365 Express" ที่ตั้งค่าร่วมกับ J&T Express  ไว้ในหัวข้อที่แล้ว
88d0befa-f013-4255-937b-33cfaff15067 3.png 114.47 KB
2. หลังจากร้านค้ารับชำระเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าตรวจสอบที่อยู่ลูกค้าให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ รหัสไปรษณีย์ (5หลัก)
หากกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะระบุรหัสพสัดุให้อัตโนมัติ แลจะมีรายการพัสดุดังกล่าวแสดงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน J&T Thailand
88d0befa-f013-4255-937b-33cfaff15067 3.png 128.94 KB
หากรหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง
 1. แก้ไขรหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง
 2. คลิก "ขอรหัสพัสดุใหม่"
 3. คลิก "บันทึก"  จากนั้นระบบจะระบุรหัสพัสดุให้ใหม่
  88d0befa-f013-4255-937b-33cfaff15067 3 2.png 137.38 KB
3. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับติดบนพัสดุ ซึ่งสามารถเลือกพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุได้หลายแบบขึ้นอยู่กับร้านค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. ไปที่ "หน้าบิลรวม"
 2. คลิก บิลที่ต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ
 3. คลิก "พิมพ์"
 4. คลิก ใบจ่าหน้าพัสดุแบบที่ต้องการพิมพ์
 5. คลิก "เรียกดู" จะปรากฏไฟล์ PDF ของใบจ่าหน้าพัสดุ
  CleanShot 2563-10-20 at 16.01.32.png 80.83 KB
ตัวอย่าง ใบจ่าหน้าผู้รับและผู้ส่ง
CleanShot 2563-10-20 at 16.30.36.png 65.2 KB
ตัวอย่าง ใบแพ็กของและจ่าหน้า (ใหญ่)
CleanShot 2563-10-20 at 16.30.36.png 92.14 KB
ตัวอย่าง ใบแพ็กของและจ่าหน้า (เล็ก)
CleanShot 2563-10-20 at 16.30.36.png 60.13 KB
4. เมื่อพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้นำพัสดุไปยังจุด Drop-off ที่สาขา J&T Express ที่ได้ทำการสมัคร J&T VIP Account ไว้ 
จากนั้นพัสดุจะถูกสแกนรับ ชั่งน้ำหนัก ปริมาตร และ สรุปราคาค่าจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ทางสาขา J&T Expressจะแจ้งร้านค้าผ่านไลน์กรุ๊ปโดยตรง 

5. เมื่อพัสดุเข้าสู่ระบบของสาขา J&T Express เรียบร้อยแล้ว บิลจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบิลส่งแล้วโดยอัตโนมัติ
88d0befa-f013-4255-937b-33cfaff15067 3 2 2.png 120.63 KB
6. ร้านค้าสามารถติดตามพัสดุผ่านทางแอปพลิเคชั่น J&T Thailand ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดแอปพลิเคชั่น J&T Thailand แล้วกด "ติดตามพัสดุ"
 2. ใส่เลขรหัสพัสดุลงในช่องแล้ว กด"ค้นหา" หรือ "สแกน Barcode"  
 3. ร้านค้าจะสามารถติดตามสถานะพัสดุ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานขนส่ง วันที่และเวลาในการอัพเดทสถานะต่าง ๆ

 
CleanShot 2563-10-20 at 14.41.41 2 2.png 95.42 KB
CleanShot 2563-10-20 at 14.41.41 2 2.png 62.96 KB
CleanShot 2563-10-20 at 14.41.41 2 2.png 139.15 KB

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีใช้งาน Page365 Express
เปิดบิลออนไลน์ / บิลออฟไลน์
วิธีพิมพ์ใบจ่าหน้า Page365 Express


ติดต่อสอบถามบริการ J&T Express 
โทร.  02-009-5678 
E-mail: callcenter@jtexpress.co.th,  partnership@jtexpress.co.th
เว็บไซต์: https://jtexpress.co.th/index/about/contact.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Page365 สามารถติดต่อได้ที่ https://m.me/page365app