พิมพ์ใบจ่าหน้าไม่ได้ / ไม่มีบาร์โค้ด

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

พิมพ์ใบจ่าหน้าไม่ได้ / ไม่มีบาร์โค้ด อาจมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง
  • ระบบยังไม่สร้างรหัสพัสดุ
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
  • แก้ไข ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ถูกต้อง แล้วบันทึกใหม่

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app