นำพัสดุส่งแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถสแกนรับเข้าระบบได้

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

รหัสพัสดุของท่าน อาจหมดอายุ หรือรหัสไปรษณีย์ที่ท่านกรอกอาจไม่ถูกต้อง
รหัส EMS ที่ได้รับจากระบบ หลังจากระบบได้สร้างรหัสจะมีอายุ 14 วัน

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
หากท่านได้รับรหัสมานานเกิน 14 วันแล้ว ให้สร้างรหัส ems ใหม่โดย
แก้ไขที่อยู่ให้ต่างไปจากเดิม เช่น เพิ่มช่องว่าง เพิ่มจุดบนที่อยู่ผู้รับ
เมื่อที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการสร้างรหัสให้ใหม่ทุกครั้ง

หมายเหตุ การส่งพัสดุผ่านระบบ Page365 Express ผู้ส่งไม่ต้องจ่ายค่าบริการที่หน้าเคาน์เตอร์

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  https://m.me/page365app