รับพัสดุที่บ้าน/เรียกรถมารับพัสดุที่บ้าน

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

วิธีเปิดใช้งาน 
ตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูล ที่อยู่ร้าน เบอร์ติดต่อ ข้อมูลบัตรเครดิต แล้วหรือยัง  โดยไปที่ เมนูตั้งค่า > ข้อมูลเพจ
Screen Shot 2017-03-17 at 1.47.09 PM.png 140.47 KB
เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว
ไปที่ เมนูร้านค้า > การส่งสินค้า > Page 365 Express > รับพัสดุที่บ้าน
- เลือกการจัดส่งแบบ มารับพัสดุที่บ้าน
- กรอกข้อมูลค่าส่งพัสดุ Page365 Express ที่ต้องการ
Screen Shot 2017-03-17 at 1.54.32 PM.png 125.65 KB


วิธีใช้งาน
1. เปิดบิล และเลือกรูปแบบการจัดส่งเป็น Page 365 Express
Screen Shot 2017-03-17 at 2.04.31 PM.png 72.91 KB

2. เมื่อบิลเปลี่ยนเป็น สถานะ ‘เตรียมส่ง’ ระบบจะทำการสร้างรหัสพัสดุให้อัตโนมัติ
Screen Shot 2017-03-17 at 2.08.50 PM.png 93.17 KB

3. ไปที่เมนู บิล > ติ๊กเลือกพัสดุท่ีต้องการส่ง > กดส่งพัสดุ > เลือกเวลานัดรับ
Screen Shot 2017-03-17 at 2.24.52 PM.png 140.93 KB
4. ตรวจสอบข้อมูลการเข้านัดรับ สถานะที่เข้ารับพัสดุ และ วันเวลาที่พนักงานจะเข้ารับพัสดุ
- พัสดุที่กดนัดรับแล้ว จะมีรูปรถแสดงด้านหลัง
- พัสดุที่จะส่งให้พนักงานที่มารับได้ จะต้องมีรูปรถแสดง
- พนักงานจะไม่สามารถรับพัสดุที่ไม่มีรูปรถได้ เนื่องจากพัสดุชิ้นนั้น ยังไม่มีข้อมูลในระบบขนส่ง
Screen Shot 2017-03-17 at 2.47.09 PM.png 100.64 KB
Screen Shot 2017-03-17 at 2.49.49 PM.png 107.45 KB
5. เมื่อทำรายการสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับข้อความยืนยัน ส่งมาแจ้งทาง น้องพิมเพลิน กรุณาตรวจสอบข้อความยืนยันที่น้องพิมเพลินทุกครั้งที่มีการนัดรับ
Screen Shot 2017-03-17 at 2.51.54 PM.png 181.37 KB
6. รอพนักงานติดต่อเข้ารับพัสดุ ในเวลาที่ท่านได้เลือกไว้

FAQ
- พัสดุที่นัดรับที่บ้าน จะต้องมี Pick up code ขึ้นต้นด้วย 'NV' เสมอ
- หากรหัสพัสดุไม่แสดง ให้ตรวจสอบ ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ปลายทางได้กรอกข้อมูลถูกต้องหรือไม่
ท่านสามารถแก้ไขที่อยู่ให้ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ระบบสร้างรหัสพัสดุให้ใหม่ได้ เช่น เพิ่มช่องว่างในที่อยู่ และบันทึก
- บางพัสดุอาจจะมี 1 บาร์โค้ด โดยพนักงานนำส่งเอง 
- บางพัสดุอาจจะมี 2 บาร์โค้ด เนื่องจากส่วนพัสดุที่ส่งไปจังหวัดที่ยังไม่มีบริการ จะมี 2 บาร์โค้ดคือ EMS และ Pick up  เนื่องจากพนักงานจะนำส่งไปรษณีย์ไทย แบบไปรษณีย์ธุรกิจ
- ค่าจัดส่ง คิดตามน้ำหนักพัสดุแต่ละชิ้น สามารถดูราคาค่าส่งพัสดุได้ที่ https://get.page365.net/page365express-price/

ช่วงเวลานัดเข้ารับ
- รอบเวลานัดรับ มี 3 รอบต่อวัน คือ 9.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-18.00
- จะต้องกดนัดเวลา ก่อนเวลาที่จะเลือกไว้ แนะนำให้จองเวลาอย่าน้อย 12 ชั่วโมงขึ้นไป
เช่น ขณะนี้เวลา 09.30 ท่านจะไม่สามารถเลือกเวลา 9.00-12.00 ได้ แต่จะสามารถเลือกเวลา  12.00-15.00 และ 15.00-18.00 เป็นต้นไปได้
- ระบบจะคิดค่าบริการจาก บัตรเครดิตที่ท่านได้ผูกไว้ ระบบจะตัดเงินเมื่อ พัสดุชิ้นนั้นถูกรับเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
Screen Shot 2017-03-17 at 2.51.24 PM.png 73.03 KB

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน สอบถามทีมงานทาง m.me/page365app