การหมดอายุของใบเสนอราคา

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

Q: ทำไมใบเสนอราคาต้องหมดอายุ?
A: เพื่อลดความกังวลในการทำงานของฟรีแลนซ์ เกี่ยวกับปัญหาผู้ว่าจ้างชำระเงินล่าช้า จนเลยระยะเวลาการทำงานที่ตกลงกันเอาไว้ ทำให้ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานตามเงื่อนไขเดิมได้ 

Q: ใบเสนอราคาหมดอายุ หมายถึงอะไร? 
A: ใบเสนอราคาหมดอายุ หมายถึง ผู้ว่าจ้างไม่ได้ทำการชำระเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

Q: หากใบเสนอราคาหมดอายุ ฟรีแลนซ์ต้องทำอย่างไร? 
A: หากฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้าง ต้องการดำเนินการจ้างงานต่อ ฟรีแลนซ์สามารถตกลงรายละเอียดกับผู้ว่าจ้างใหม่ กำหนดระยะเวลาการทำงาน และแก้ไขใบเสนอราคาได้ใหม่อีกครั้ง แต่หากฟรีแลนซ์ไม่สะดวกที่จะรับงานแล้ว ฟรีแลนซ์สามารถแจ้งผู้ว่าจ้าง และกดปฏิเสธงานผ่านหน้าแชทได้ทันที

Q: ตั้งค่าวันหมดอายุของใบเสนอราคาอย่างไร? 
A: ระบบจะถือว่า วันเริ่มงานวันแรกในใบเสนอราคา เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ว่าจ้าง จะสามารถทำการชำระเงินได้ หากเลยวันเริ่มงานวันแรก ใบเสนอราคาจะถูกปรับสถานะเป็นหมดอายุ ดังนั้นฟรีแลนซ์จำเป็นต้องคำนึงถึงความชัดเจนในการระบุข้อมูลวันที่เริ่มงาน ในใบเสนอราคาก่อนส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง

Q: ก่อนใบเสนอราคาหมดอายุ มีการแจ้งเตือนอย่างไรบ้าง?
A: 1 วัน ก่อนใบเสนอราคาหมดอายุ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแชท 

Q: ฟาสเวิร์คเริ่มใช้ระบบ ใบเสนอราคาหมดอายุ เมื่อไหร่?
A: 20 กุมภาพันธ์ 2566