อนุมัติงานที่ฟรีแลนซ์ส่งมาอย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

หลังจากที่ฟรีแลนซ์ส่งงานขั้นสุดท้าย ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบผลงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่เวลาส่งงาน
รวมถึงเราจะมีการโทรตามลูกค้าทุกๆ 48 ชม. 2 ครั้ง เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบผลงาน มิเช่นนั้นระบบจะทำการอนุมัติโดยอัตโนมัติ

  • กด"ขอแก้ไขงาน" >> หากมีส่วนที่อยากให้ฟรีแลนซ์แก้ไขผลงาน และต้องการยกเลิก
  • กด "อนุมัติ" >> หากผลงานเป็นที่พอใจและไม่ต้องการแก้ไขงานใดๆแล้ว
    image.png 478.65 KB
หมายเหตุ : การกดอนุมัติถือเป็นการยอมรับผลงานของฟรีแลนซ์แล้ว และจะอยู่นอกเหนือขอบเขตที่ Fastwork.co จะให้การช่วยเหลือได้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่

อีเมล: hello@fastwork.co

Facebook Messenger: Inbox

จันทร์-ศุกร์ 9.30-22.00 และ 10.00-19.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

โทร: 02-114-7008 

จันทร์-ศุกร์ 9.30-11.30 และ 13.00 - 16.00น. เว้นวัน เสาร์ - อาทิตย์, และวันหยุดนักขัตฤกษ์