ฟรีเเลนซ์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

สำหรับผู้สมัครฟรีแลนซ์ที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี จะต้องมีเอกสารอนุญาตจากทางผู้ปกครอง โดยมีลักษณะ ดังนี้

image (1).png 133.84 KB
image.png 61.23 KB