ทำไมงานที่ลงไปถึงไม่ได้รับการอนุมัติสักที

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

โดยปกติแล้วเมื่อฟรีแลนซ์ดำเนินการลงงานอย่างถูกต้องครบถ้วนและกดยืนยันส่งข้อมูลมาในระบบ ทีมงาน Fastwork.co จะใช้เวลาตรวจสอบและทำการอนุมัติงานของฟรีแลนซ์ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชม. 

กรณีที่ฟรีแลนซ์ไม่ได้รับการอนุมัติงานนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น 
  • งานของฟรีแลนซ์ขัดต่อกฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการของ Fastwork.co ซึ่งฟรีแลนซ์สามารถศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขพื้นฐานได้ที่นี่
  • เลือกลงงานในหมวดหมู่งานที่ไม่ตรงกับเนื้องานและความสามารถของตัวฟรีแลนซ์
  • ระบุเนื้องานกว้างเกินไป หรือลงรายละเอียดกับงานน้อยเกินไป จนไม่สามารถจัดลงหมวดหมู่งานที่ถูกต้องได้
  • ใส่ข้อมูลการติดต่อส่วนตัวลงไปในตัวงาน ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร, Line, Facebook account, Email หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ 
  • ใช้ภาพประกอบการลงงานที่ไม่ใช่ผลงานของตัวเอง หรือก้อปปี้ผลงานของคนอื่นมาใช้ลงงาน
  • ไม่อธิบายขั้นตอนวิธีการทำงาน และรายละเอียดของงานที่จะส่งมอบให้ลูกค้า
  • กำหนดราคางานต่ำกว่าข้อกำหนดราคาขั้นต่ำของ Fastwork.co 

นี่เป็นเพียงสาเหตุบางส่วนที่ฟรีแลนซ์ไม่ได้รับการอนุมัติงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทีมงานได้ตรวจสอบงานของฟรีแลนซ์เรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งผลการอนุมัติงานว่าผ่านหรือไม่ผ่าน รวมถึงสาเหตุที่งานของคุณไม่ได้รับการอนุมัติผ่านทาง Email ที่ฟรีแลนซ์ลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง นอกจากนี้ ฟรีแลนซ์ยังสามารถสอบถามโดยตรงมาที่ทีมงานของเราผ่านทาง Chat หรือ Email: hello@fastwork.co ได้เช่นกัน