อยากลงงานเพิ่มทำอย่างไร ?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

เมื่อฟรีแลนซ์ได้รับการอนุมัติให้ขายงานบนระบบ โดยเริ่มต้นฟรีแลนซ์จะได้รับ 3 Slot งาน เพื่อลงขายงานที่ตนเองสนใจ
เมื่อขายงานได้ครบ 3 งาน จะได้รับ Slot งานเพิ่มเป็น Slot ที่ 4
เมื่อขายงานได้ 10 งาน จะได้รับ Slot งานเพิ่มเป็น Slot ที่ 5 ตามลำดับ

หมายเหตุ : slot งานใหม่จะเพิ่มหลังจากออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้น โดยใช้เวลาอัพเดทประมาณ 24 ชม.
ลงขายงานเพิ่ม.jpg 68.56 KB