ปิดรับงานอย่างไร?

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

หากคุณไม่สะดวกในการรับงาน คุณสามารถกดซ่อนงานชั่วคราว เพื่อให้งานของคุณไม่แสดงบนหน้าเว็บ ทำให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถหางานของคุณเจอได้
การปิดงาน.jpg 25.2 KB

หรือหากไม่ต้องการทำงานนี้อีกแล้ว สามารถกดปุ่มลบงานได้เช่นกัน แต่สถิติการขายทุกอย่างจะหายไปจากเว็บ ขอให้พึงระวังก่อนที่จะทำการกดลบงานด้วย