การส่งงาน

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

คุณสามารถส่งไฟล์งานต่างๆ ที่เป็นงานเบื้องต้นที่ไม่ใช่งานขั้นสุดท้าย  ได้ทางช่องแชทในเว็บของเราได้โดยตรง
ส่งงาน.jpg 89.43 KB

โดยเรามีเงื่อนไขของไฟล์ดังต่อไปนี้
sendfile2.png 68.36 KB