การส่งงานขั้นสุดท้ายเพื่อปิดงาน

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

หากเมื่อคุณทำงานจนผู้ว่าจ้างพอใจงานแล้ว คุณสามารถส่งงานขั้นสุดท้าย เพื่อให้เป็นจบงานได้
โดยการกดปุ่ม "อัพโหลดงานขั้นสุดท้าย" เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง อนุมัติ เพื่อจบงานนี้ หรือไม่อนุมัติเพื่อแก้ไขงาน ต่อไป
ส่งงานขั้นสุดท้าย.jpg 83.71 KB

*ไฟล์ที่ได้ทำการส่งไป จะไม่สามารถลบออกได้ ขอให้ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนทำการส่ง

หากในกรณีที่ไม่สามารถส่งไฟล์งานขั้นสุดท้ายในเว็บได้
คุณสามารถอัพโหลดภาพของ งานที่ส่งไปให้ผู้ว่าจ้างแทนได้ เพื่อให้สามารถกดอนุมัติได้