การส่งงานเลยกำหนดเป็นอะไรหรือไม่

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

สำหรับวันกำหนดส่งงานในเว็บนั้น เป็นวันที่ฟรีแลนซ์กำหนดไว้ โดยเริ่มต้นนับตั้งแต่ สถานะออเดอร์เปลี่ยนเป็น "ฟรีแลนซ์เริ่มทำงาน"

แต่ในการทำงานจริงนั้น อาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถส่งงานได้ตามวันที่กำหนด เช่น สาเหตุจากผู้ว่าจ้างส่งบรีฟงานให้ล่าช้า หรือ วันที่ฟรีแลนซ์เริ่มงานจริงๆอาจจะไม่ใช่วันที่สถานะออเดอร์เปลี่ยน

ด้วยเหตุดังนี้ วันที่กำหนดส่งงานในเว็บนั้น จึงเป็นเพียงแค่วันคร่าวๆ ที่ทำให้ทราบ หากส่งงานเกินวันที่กำหนดไว้นั้น ไม่มีผลใดใดต่อฟรีแลนซ์หรือต่อผู้ว่าจ้าง ตราบใดที่ฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างตกลงวันรับงานตรงกัน