เลื่อนกำหนดส่งงาน

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

หากผู้ว่าจ้างทำการกดจ้างแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขกำหนดส่งในใบเสนอราคาได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างสามารถตกลงกำหนดการส่งงานใหม่ได้บนแชทของเว็บได้เลยนะคะ 😊

ป.ล. การเลื่อนส่งงานต้องได้รับการยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่ายเท่านั้นค่ะ