ปัญหาเกี่ยวกับ password

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ลืม password

หากคุณลืม password  คุณสามารถขอให้ทาง Fastwork ส่ง password อันใหม่ให้คุณได้  โดยกดปุ่ม "ลืม Password"
แล้วทำการกรอก Email ของคุณ เพื่อส่ง password ชั่วคราวไปให้
forgetpasss.png 39.01 KB
รืำทฟรส.JPG 65.52 KB


password ที่ได้รับนี้ เป็น password ชั่วคราว คุณสามารถเปลี่ยน password ใหม่ได้ใน แก้ไข Profile


ต้องการแก้ไข password

สามารถไปที่  เมนู  ---> แก้ไข Profile --->  Profile ของคุณ ---> แก้ไขหรือตั้ง password
ลืมรหัสผ่าน-3.jpg 93.22 KB