การโดนระงับบัญชีเนื่องจากผิดเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว

ทีมงาน Fastwork.co ได้รวบรวมกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์ทุกท่านได้เห็นภาพรวมและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับฟรีแลนซ์/ผู้ว่าจ้าง และรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพบนระบบ Fastwork.co ของเราอย่างยั่งยืน โดยฟรีแลนซ์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://fastwork.co/freelance-policy

ในกรณีที่ฟรีแลนซ์ถูกระงับบัญชีหรือไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีได้ ให้ทำการตรวจสอบอีเมลที่ใช้สมัครบัญชี หากเป็นการระงับโดยทีมงาน จะมีอีเมลแจ้งเหตุผลและรายละเอียดเพิ่มเติม หรือหากไม่พบอีเมลใดๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

E-mail : hello@fastwork.co
Facebook Messenger : Inbox